Steun | Vrijwilligers
Steun

Vrijwilligers

Vind een wereldbaan in het Werelderfgoed

Bij het Werelderfgoed Kinderdijk zijn ruim tweehonderd vrijwilligers werkzaam. Vrijwillig molenaars, gastheren en gastvrouwen, gidsen, kassamedewerkers, schippers, onderhouds- en winkelmedewerkers. Allen afkomstig uit onze streek, met kennis van zaken. Zij zijn de ruggengraat van het Werelderfgoed. Kinderdijk is trots op zijn vrijwilligers.

Nederland aan de wereld laten zien

Onze vrijwilligers vinden het geweldig om Kinderdijk in al zijn facetten te ondersteunen. Ze beleven veel plezier aan het rondleiden van en het contact met bezoekers vanuit heel de wereld.

Naast de dagelijkse taken zijn onze vrijwilligers ook op de achtergrond heel intensief betrokken bij het Werelderfgoed Kinderdijk. Hun kwaliteiten worden op uiteenlopende manieren benut. Ze adviseren de werkorganisatie op het gebied van opleiding, strategie en tal van andere zaken. Zo is ook ons vrijwilligersbeleid ontwikkeld in samenspraak met onze vrijwilligers. Eén keer per jaar kiezen de vrijwilligers uit hun midden de Vrijwilligersraad.

In Kinderdijk werk je met leuke verschillende mensen op een fantastische locatie.

Cees, vrijwilliger Kinderdijk

Vrijwilliger worden?

Heb je interesse om ons te helpen? Heb je tijd over en vind je het leuk om ‘jouw’ molengebied aan de wereld te laten zien? Vind je het waardevol om onze Kinderdijkse molens voor de toekomst te helpen behouden? Wil je betrokken zijn bij het molengebied en alle achtergronden leren kennen? Wil je deel uit maken van een hechte groep vrijwilligers? Op zoek naar leuke collega’s? Wil je mensen uit heel de wereld uitleggen hoe bijzonder het land is waar je woont?

Onbeschrijflijk leuk om mensen uit alle windstreken te informeren.

Hans, vrijwilliger Kinderdijk

Laat mij alles over vrijwilliger worden vertellen.