Je hebt de molen stil gelegd.
Zonder molens zou Kinderdijk al lang geleden onder water zijn gelopen. Wil je weten hoe dit zit dan nodigen we je graag uit om verder te gaan. Druk op 'start' voor het verhaal 'Battle below sealevel'.

Dit is Kinderdijk rond 750 na Christus. Een woest, moerassing en onbewoonbaar gebied. De omringende rivieren treden regelmatig uit hun oevers en zorgen ervoor dat alles onder water komt te staan.

Om het land te kunnen bewonen zal er een oplossing voor het wateroverlast gevonden moeten worden. Er wordt bedacht dat door het graven van sloten en weteringen en water weg zal stromen..

Het werkt! Kinderdijk ligt grotendeels droog en is een bewoonbaar gebied geworden. We leven nu rond 1270 na Christus en met de tijd is ook het zeewater bezig om te stijgen.

Daar komt bij dat het droge land zakt (inklinken) en het een kwestie van tijd lijkt dat Kinderdijk opnieuw onder water komt te staan.

Waar de mensen al bang voor waren is gebeurd. Het water stroomt opnieuw Kinderdijk binnen. Er zal een nieuwe oplossing gevonden moeten worden voor het wateroverlast. De mensen bedenken dat het bouwen van een dijk de oplossing is..

Rond 1365 is Kinderdijk omringd door een dijk die het water uit de rivieren tegen houdt. Het gebied is droog maar het water vormt nog steeds een dreiging. Het droge land klinkt steeds verder en de zeespiegel daarin tegen stijgt alleen maar. De watergangen moeten opnieuw worden aangelegd..

Het watermanagement van Kinderdijk wordt steeds georganiseerder. Via de twee aangelegde watergangen met in het midden de middelkade wordt het water netjes naar het laagst gelegen punt geleidt. Met behulp van sluizen wordt op passende momenten het water geloosd..

In de nacht van 18 op 19 november wordt iedereen verrast door een dijkdoorbraak. Op diverse punten stroomt het water door de dijken het gebied in. Het water heeft een te grote druk uitgeoefend. De mensen van Kinderdijk staan voor een uitdaging, er zal moeten worden gezocht naar een verbeterd systeem voor watermagement...

Het watermangement systeem van Kinderdijk is compleet! Door de jaren heen worden 19 windmolens geplaats en het water via verschillende levels (boezems) gebracht tot een hoogte die geschikt is voor lozen.

Later worden de molens vervangen door gemalen in verschillende soorten. Anno vandaag is er een hightech watermanagement systeem.

Kom langs in Kinderdijk en zie met eigen ogen hoe wij water beheersen. Breng een bezoek aan de molen, het Wisboom gemaal en de werkplaats. Hoe ziet het leven van de molenaar er uit, waar komt de naam "Kinderdijk" eigenlijk vandaan.. we vertellen je er alles over.

Tot ziens in Kinderdijk!

tijdlijn

  • 750
  • 1270
  • 1280
  • 1365
  • 1421
  • 1570
  • 1738
  • Heden
progres
progres
progres
Opdracht: zoek de gereedschappen bij elkaar Start
Opdracht: zoek de molentypen bij elkaar Start
Koop direct je kaartje    Koop direct je kaartje
Bekijk groepsarrangementen    Bekijk groepsarrangementen    ga verder naar website    ga verder naar website