de leerlijn Kinderdijk, een schat aan informatie

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk ontwikkelt een Leerlijn Kinderdijk om dit bijzondere erfgoed optimaal te ontsluiten voor het onderwijs. In deze leerlijn worden lesmaterialen en educatieve activiteiten aangeboden voor docenten en leerlingen in het onderwijs.
In de Leerlijn Kinderdijk wordt duidelijk gemaakt wát wordt aangeboden, wánneer het wordt aangeboden en hóe het wordt aangeboden. Het Werelderfgoed Kinderdijk is geschikt voor onderwijs aan alle leeftijdsgroepen en voor alle schoolvakken. Een leerling kan in zijn schoolcarrière meerdere bezoeken brengen aan Werelderfgoed Kinderdijk waarbij steeds een ander perspectief centraal staat.
Het volgende overzicht laat u zien welke educatieve activiteiten inmiddels gereed zijn.