Steden informatie omgeving Kinderdijk

Kinderdijk
Kinderdijk trekt toeristen uit de gehele wereld met zijn 19 molens van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Na 1600 wordt het steeds moeilijker de afwatering van het drassige gebied in het westelijk deel van de Alblasserwaard te regelen. Eerst zijn er boezems gegraven voor de afwatering van de Grote Waard, in de periode 1738-1740 worden de molens gebouwd. Zij moesten het overtollige water uit de polder pompen en via de boezems lozen op de rivier de Lek.
De moderne gemalen nemen tegenwoordig hun functie over. De molens zijn landschappelijk mooi gelegen en de draaiende molenwieken bieden voor de vele bezoekers een indrukwekkend schouwspel. In de omgeving zijn diverse (bewegwijzerde) fiets- en wandelroutes.
Kinderdijk maakt met ingang van 2013 deel uit van de nieuwe gemeente Molenwaard.

Alblasserdam
Alblasserdam dankt zijn naam aan de aanleg van een dam in het riviertje de Alblas. De annalen vermelden 1447 als het stichtingsjaar. Voor die tijd vormde het een geheel, een heerlijkheid met Oud-Alblas. Het oude centrum werd op 11 mei 1940 zwaar getroffen.
Gelukkig zijn de historische Kerkstraat en de karakteristieke dijkbebouwing langs de rivier de Noord grotendeels bewaard gebleven. Alblasserdam is ook een mooi vertrekpunt voor een fietstocht naar het beroemde Molengebied Kinderdijk, met zijn 19 molens. Maar ook zijn er vanuit Alblasserdam mooie fietstochten te maken door de Alblasserwaard

Nieuw-Lekkerland
Eigenlijk wordt Nieuw-Lekkerland gevormd door de kernen Middelweg, Dorpslaan en Kinderdijk, waar de 19 wereldberoemde molens van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk staan. Nieuw-Lekkerland werd tot omstreeks 1280 “Leckelant” genoemd. Vanaf 1325 voerde het kerkdorp de “Nye of Nieue Leckelant”. In de loop der eeuwen is dit veranderd in de huidige naam. Met ingang van 2013 maakt Nieuw-Lekkerland deelt uit van de nieuwe gemeente Molenwaard.
Het dorp ligt enerzijds aan de Lek, aan de andere zijde is er een Tiendweg. Achter de boerdeijen aan de Lekdijk liggen smalle kavels die kenmerkend zijn voor het open weidelandschap. Fietsend aan de hand van het fietsknooppuntensysteem of wandelend langs het Floris V pad kun je met het dorp kennismaken.

Oud-Alblas
Eén van de oudste dorpen van de Alblasserwaard is Oud-Alblas. Het aan het riviertje de Alblas gelegen dorp behoort met ingang van 2013 tot de nieuwe gemeente Molenwaard. Oud-Alblas telt nog drie molens, waaronder korenmolen De Hoop uit 1843. De negentiende-eeuwse N.H.Kerk heeft een bakstenen toren uit 1400.

Er liggen diverse prachtige boerderijen langs het riviertje de Alblas. Fietsers die de bewegwijzerde ‘Molenroute’ volgen komen door Oud-Alblas. Wandelaars kunnen het (bewegwijzerde) Oud-Alblaspad lopen dat in de omgeving van Oud Alblas is uitgezet. Ook in het nabijgelegen Alblasserbos kan gewandeld worden.

Streefkerk
Streefkerk heette eerst Streveland (land langs de strevende Lek). Omdat de bewoners naar een eigen kerk streefden, is de naam, naar men vertelt, spelenderwijs veranderd in Streefkerk. Het dorp maakt met ingang van 2013 deel uit van de nieuwe gemeente Molenwaard.
De ontginning van de polder Streefkerk begon waarschijnlijk in de 13e eeuw, nadat een dijk rond de Alblasserwaard gelegd was. Streefkerk heeft nog steeds een agrarisch karakter. Het ligt aan de bewegwijzerde Molenfietsroute, ook wandelaars komen in de omgeving volop aan hun trekken. Nabij Streefkerk staan enkele karakteristieke poldermolens.

Dordrecht
Dordrecht is bijna duizend jaar geleden ontstaan aan het veenriviertje de Thuredrith en kreeg als eerste stad in Holland in 1220 stadsrechten. De stad heeft in Holland lang een belangrijke rol gespeeld op het gebied van handel, politiek en religie. In de ruim 1000 monumenten die Dordrecht telt, is het rijke verleden goed terug te vinden, vooral in het historisch havengebied. Zo vond er in 1572 in het Hof een historische bijeenkomst plaats die leidde tot het ontstaan van de Staat der Nederlanden: de Eerste Vrije Statenvergadering, waarbij Prins Willem van Oranje als leider gekozen werd. De Nationale Synode in 1618/1619 maakte een einde aan de godsdienstgeschillen tussen remonstranten en contra-remonstranten.
De in Dordrecht gehouden Synode gaf ook opdracht tot de vertaling van de bijbel in het Nederlands: de Statenbijbel. Bezienswaardig zijn de collectie Nederlandse schilderkunst van het Dordrechts Museum en de unieke stijlkamers in Simon van Gijn – museum aan huis. Naast deze en andere belangrijke monumenten als de Grote Kerk en de Groothoofdspoort kent Dordrecht ook veel groen. Een deel van het Nationaal Park de Biesbosch ligt op Dordts grondgebied. Hier zijn volop mogelijkheden voor natuurbeleving en recreatie.
 
Rotterdam
Toen rond 1270 in het kleine riviertje de Rotte een dam werd gebouwd, ontstond op die plek een kleine vissersnederzetting. In 1340 kreeg Rotterdam stadsrechten. Dankzij de daadkracht van de Rotterdammers bloeide de handel en de scheepvaart en werden nieuwe havens aangelegd, waardoor de stad in rap tempo groeide. Tussen 1866 en 1872 werd de Nieuwe Waterweg gegraven, die via de Maas een open verbinding met zee vormde. Het stadje Delfshaven - de geboorteplaats van de zeventiende-eeuwse zeeheld Piet Hein, vanwaar de Pilgrim Fathers hun oversteek naar Amerika begonnen - voegt zich bij Rotterdam. De stad ontwikkelt zich tot wereldhaven.

Op 14 mei 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd bijna de hele binnenstad verwoest door een bombardement. Zonder aarzelen werd binnen twee weken na de oorlog begonnen met de wederopbouw. Rotterdam brak radicaal met het verleden en sloeg letterlijk nieuwe wegen in. Licht, lucht en ruimte was het motto. In 1954 was de Lijnbaan klaar, de eerste autoloze winkelstraat van Europa. Rotterdam dankt zijn eigentijdse uitstraling aan deze drang tot vernieuwing.

Het Rotterdam van nu is een loflied op de moderne architectuur, waar binnen- en buitenlandse architecten letterlijk en figuurlijk alle ruimte krijgen. Om Rotterdam Zuid nog beter met het noordelijk gelegen centrum te verbinden, is de Erasmusbrug aangelegd, vernoemd naar de Rotterdamse filosoof Desiderius Erasmus. Vrijgekomen havengebieden kregen een nieuwe bestemming als woon- en uitgaansgebied. De Kop van Zuid en het Lloydkwartier zijn hier interessante voorbeelden van, met hun spectaculaire hoogbouw en getransformeerde havengebouwen.

Havenstad Rotterdam is uitgegroeid tot een wereldstad. Hier bevindt zich het wereldwijde hoofdkantoor van Unilever en het grootste medisch centrum van Nederland, het Erasmus MC. De filmsector in Rotterdam groeit maar door, met het International Film Festival Rotterdam als jaarlijks hoogtepunt. Ontwerper Richard Hutten, lingerieontwerpster Marlies Dekkers en architect Rem Koolhaas maken wereldwijd furore, met Rotterdam als standplaats.
 

Groepsarrangementen