Kinderdijkse natuur

Ontmoet Nederland onder de zeespiegel: een authentiek Hollands cultuurlandschap met unieke vergezichten, een verbluffende wolkenhemel en een extreem divers planten- en dierenleven. Kortom: alle criteria voor een heerlijk dagje weg…

Natuur- & cultuurlandschap

Het prachtige dorp Kinderdijk wordt omgeven door ongeŽvenaard natuurschoon. De natuur rondom Kinderdijk wordt door de Nederlandse en Europese overheid onder de noemer ‘Boezems Kinderdijk’ beschermd als Natura 2000-gebied omdat er –zelfs vanuit Europees perspectief– belangrijke flora en fauna voorkomen. Het beschermd natuurgebied telt ongeveer 340 hectaren en staat onder direct bewind van Staatsbosbeheer.

Het natuurgebied rondom Kinderdijk bestaat uit de hoge boezems van de Nederwaard, de Overwaard en Nieuw-Lekkerland en de aangrenzende polders. De boezems bestaan onder meer uit open water, rietmoerassen, zeggemoerassen, ruigten, grienden, struwelen en boezemkaden. Deze biodiversiteit maakt Kinderdijk tot een ideaal leefgebied voor de meest uiteenlopende plant- en diersoorten…

Dierenrijk

De diversiteit van het dierenleven rondom Kinderdijk is immens. U vindt er reeŽn, hazen, konijnen, mollen, egels en allerhande “ware” muizen, woelmuizen en vleermuizen. Ook marterachtigen leven er volop, waaronder wezels, hermelijnen en bunzingen. Incidenteel wil er zelfs nog weleens een vos of steenmarter de kop opduiken.

In de Alblasserwaard komen bovendien maar liefst 9 van de 16 in Nederland woonachtige amfibieŽn voor, waaronder de kamsalamander, de heikikker en de rugstreeppad. Zoals u wellicht al zou verwachten, is er ook aan vogels, vissen en insecten –waaronder vlinders en libellen– geen gebrek.†

Vogelliefhebber?

Kinderdijk leent zich bij uitstek voor vogelliefhebbers. Kinderdijk beschikt namelijk over een eigen vogeltelpost die onder meer wordt benut door Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’ (NVWA). U vindt dan ook talloze broedende en overwinterende vogels rondom Kinderdijk, waaronder allerlei bijzondere exemplaren. Hierbij valt te denken aan de purperreiger, braamsluiper, bosrietzanger, roodborsttapuit en ga zo maar door…

Kinderdijk: trots van het Groene Hart

Midden in de Randstad ligt het unieke Groene Hart. Het Groene Hart behoort tot de 20 unieke Nationale Landschappen van Nederland, en Kinderdijk werd in 2012 nog verkozen tot de mooiste plek binnen het Groene Hart! Vanuit het centrum van Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam fietst u al snel het groen tegemoet…

Voor een gezellig uitje of dagje weg bent u in Kinderdijk dus aan het juiste adres!

Groepsarrangementen