G.N. Kok gemaal

Na de watersnoodramp van 1953 werd in Nederland het Deltaplan gerealiseerd. De zeearmen in Zuid-West Nederland werden afgesloten en de dijken versterkt. Het gevolg was een hogere waterstand in de rivier de Lek, waardoor het lozen bij Kinderdijk niet langer altijd mogelijk was. Om het water hogerop te kunnen pompen werd besloten de gemalen uit 1924 en 1953 te vervangen door een nog krachtiger gemaal. Dat werd het in 1995 in gebruik genomen Gemaal de Overwaard of Ir. G.N.Kokgemaal/Overwaard. Het heeft een capaciteit van liefst 1.500.000 liter ofwel 1.500 m³ per minuut.