| Gastles Werelderfgoed Kinderdijk

Gastles Werelderfgoed Kinderdijk

Inspireer en informeer leerlingen over het werelderfgoed.

Deel je kennis over werelderfgoed Kinderdijk:
wat maakt het bijzonder en uniek?

Inleiding voor de spreker

De beroemde molens van Kinderdijk torenen uit boven de polders van de Alblasserwaard, met hun machtige wieken trots in de wind. Toch zijn deze historische reuzen maar een klein onderdeel van een enorm samenspel tussen mens, techniek en natuur.

  • Leer alles over werelderfgoed Kinderdijk

    • Waarom staan er zoveel molens op 1 plek?

Lesactiviteiten

Wat weten de leerlingen al over het begrip ‘erfgoed’? Cultureel erfgoed vind je overal om je heen. Het schoolgebouw kan een monumentaal pand zijn met een verrassende bouwgeschiedenis. Het is vaak dichterbij dan je denkt.

In de vorm van quiz-vragen bij de afbeeldingen in de digitale presentatie wordt de focus gelegd op werelderfgoed Kinderdijk. Deze quiz-vragen zijn een opwarmer voor de opdracht die de leerlingen in groepen gaan uitvoeren. Ieder groepje krijgt een werkblad en geeft drie mogelijke oplossingen voor een actueel vraagstuk. Enkele vraagstukken zijn te vinden in de digitale presentatie.

Laat de leerlingen hun oplossingen delen met de klas. Zijn er overeenkomsten met andere leerlingen? Waarom zijn juist deze oplossingen belangrijk voor deze leerlingen? Discussieer er over in de klas.

Wij helpen je graag een handje. Download de opzet voor het geven van een gastles over werelderfgoed Kinderdijk en de bijbehorende presentatie.

  • PDF opzet gastles

    • Uitgebreide uitleg over het geven van een gastles
  • Powerpoint gastles over werelderfgoed Kinderdijk

    • Voorzien van alle benodigde informatie