| Vogeltheater

Vogeltheater

Ontdek de Kinderdijkse vogelwereld

In het Vogeltheater stellen we 22 hoofdrolspelers uit de Kinderdijkse vogelwereld aan je voor. Sommige superzeldzaam, andere alledaags, maar daarom niet minder waardevol. Het is de toegangspoort voor de ontdekking van de natuur in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk.

In Kinderdijk zie je niet alleen bijzondere molens, maar als je goed kijkt ontdek je ook zeldzame vogels! De moerassige rietkragen zijn een perfecte schuilplaats voor zeven bijzondere en bedreigde vogelsoorten, waaronder de prachtige purperreiger. De Alblasserwaard is aangesloten bij het grote Europese project Natura 2000. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden.

Natura 2000-gebied

Natura 2000-gebied

Meer info

De boezems van Kinderdijk zijn aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied vanwege de aanwezigheid van zeven soorten: purperreiger, porseleinhoen, snor, zwarte stern, smient, krakeend en slobeend.

Kinderdijkse natuur en vogelwereld

Onze gids neemt je in het Vogeltheater mee in het verhaal van de Kinderdijkse vogelwereld. Tuur uit de grote ramen richting de rietlanden en wie weet spot je wel een porseleinhoen!

Ga op ontdekking en houd je verrekijker bij de hand

Ga op ontdekking en houd je verrekijker bij de hand