Polder Lekkerland

Even ten oosten van de twee rijen van acht molens staan nog twee achtkanten. Deze bemalen één van de twee polders in het meest westelijk, het dichts bij zee, gelegen gedeelte van de Overwaard. Deze polder heet Nieuw-Lekkerland.

De Hoge Molen is een poldermolen aan de Boezemkade in het Nederlandse Nieuw Lekkerland. Hij is gebouwd in 1740 en behoort tot de Kinderdijkse molens. De Hoge molen functioneerde als bovenmolen en maalde het water van de lage boezem naar de hoge boezem. Een van de twee molens die het water uit de polder in de lage boezem maalden, de Kleine of Lage Molen, bestaat nog steeds. Toen in 1966 het scheprad van de Hoge Molen werd vervangen door een vijzel en de molen het water rechtstreeks vanaf het polderpeil kon opvoeren, verloor de Lage Molen zijn functie. Sinds 1997 loost de polder het overtollige water via een vijzelgemaal rechtstreeks op de Lage Boezem van de Overwaard.

De Kleine of Lage Molen is een grondzeiler aan de Boezemkade in het Nederlandse Nieuw-Lekkerland. Hij is gebouwd in 1761 ter vervanging van een eerdere wipmolen die door storm zwaar beschadigd was geraakt. De Kleine of Lage Molen behoort tot de Kinderdijkse molens. De Lage molen functioneerde als ondermolen en maalde samen met de verdwenen Oude Molen het water uit de polder naar de lage boezem. De Hoge Molen sloeg het water uit naar de Hoge boezem. Toen in 1966 het scheprad van de Hoge Molen werd vervangen door een vijzel en de molen het water rechtstreeks vanaf het polderpeil kon opvoeren, verloor de Lage Molen zijn functie. Sinds 1997 loost de polder het overtollige water via een vijzelgemaal rechtstreeks op de Lage Boezem van de Overwaard.

Bezoek de molen

Groepsarrangementen