| Nieuwbouw op schema

Nieuwbouw op schema

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Koning Winter heeft zijn gezicht dit jaar nog niet laten zien, en dus kan er lekker worden doorgewerkt in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. De realisatie van de nieuwe entreezone en Bezoekerscentrum ligt op schema.

De entreezone op de Overwaard krijgt steeds meer gestalte. Hulpgemaal De Fabriek gaat steen voor steen de lucht in, de Groepsentree en het Natuurhuis staan inmiddels ook ‘overeind’. Binnenkort wordt gestart met de aanleg van de loopbruggen: één van de uit- en instapzone naar de entreezone, en één vanaf daar naar de Middelkade. Een deel van de pijlers zit al in de grond.

De bouw van Hulpgemaal De Fabriek vordert gestaag.

De bouw van Hulpgemaal De Fabriek vordert gestaag.

Regelmatig komen bewoners uit Kinderdijk, net als sommige toeristen, nieuwsgierig een kijkje nemen bij de werkzaamheden naast de parkeerplaats op de Nederwaard. Daar zitten de heipalen voor het Bezoekerscentrum inmiddels in de grond. De afgelopen dagen zijn ook de damwanden in de Lage Boezem van de Overwaard geplaatst. Het Bezoekerscentrum wordt deels in het water gebouwd. Op de benedenverdieping zijn straks onder meer de keuken en de toiletten gevestigd.

Werk aan de damwanden.

Werk aan de damwanden.

Planning

Als we de weerdiensten moeten geloven gaat de winter volgende week serieus proberen Nederland te veroveren. Strenge vorst kan eventueel voor vertraging zorgen, maar voorlopig is daar geen sprake van. De entreezone moet half maart bij de opening van het seizoen gereed zijn om gasten te ontvangen. De opening van het Bezoekerscentrum staat gepland voor begin september.

De Groepsentree.

De Groepsentree.

De aanpassingen in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk zijn noodzakelijk om de groeiende toeristenstroom beter te stroomlijnen. Alle groepen komen het gebied straks binnen aan de Overwaard-zijde. De individuele bezoeker wandelt of fietst het Werelderfgoed binnen aan de Nederwaard-kant. In totaal wordt er zo’n 9 miljoen euro geïnvesteerd om Werelderfgoed Kinderdijk klaar te maken voor de toekomst.

De plek waar het Bezoekerscentrum verrijst.

De plek waar het Bezoekerscentrum verrijst.