placeholder
21 mei 2019

Wisselend beeld van vogelsoorten in Kinderdijkse boezems

Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard brengen jaarlijks het vogelbestand in Kinderdijk in kaart. Vorig jaar leverde een wisselend beeld op, is te lezen in het Boezemverslag 2018.

“Het is een uur of half 6 op zaterdagochtend. Een normaal mens ligt nog op bed, ik roei zachtjes door de Nederwaard. De roeispanen zorgen voor de eerste rimpelingen in het water, verder is het windstil. Overal om ons heen zingen rietvogels. Ik wil wel juichen, maar moet stil zijn. Veel mooier dan dit gaat het echt niet worden.”

Genieten

Het zijn deze ochtenden waarvan Richard Slagboom het meest geniet. De Nieuw-Lekkerlander, eigenaar van ecologisch onderzoek/adviesbureau Arvalis Natuur & Landschap en vrijwilliger van de Vogelwerkgroep Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard (NVWA), is één van de natuurexperts die jaarlijks de natuur in Kinderdijk in kaart brengen. Dat gebeurt in opdracht van Waterschap Rivierenland. Zowel de wintervogels als broedvogels zijn op meerdere momenten in het jaar geteld.

Alleen voor het tellen van de purperreigers wordt het riet betreden. (Foto Richard Slagboom)

Alleen voor het tellen van de purperreigers wordt het riet betreden. (Foto Richard Slagboom)

De boezems van Kinderdijk zijn aangewezen als beschermd Natura2000-gebied vanwege de aanwezigheid van zeven soorten: purperreiger, porseleinhoen, snor, zwarte stern, smient, krakeend en slobeend.  Voor deze soorten is een instandhoudingsdoelstelling vastgesteld. Het Boezemverslag 2018 van de NVWA geeft een wisselend beeld van het unieke Kinderdijkse vogelbestand. Waar de ene soort floreert, gaat het met de ander minder florissant.

Waterkwaliteit

De achteruitgang van de waterkwaliteit en het riet in de Hoge Boezem van de Overwaard baart de opstellers van het rapport zorgen, net als de druk die het groeiende toerisme geeft. Toch is het vaak lastig om een eenduidige oorzaak te achterhalen waarom het minder gaat met een soort. Zo heeft het porseleinhoen al twee jaar zijn snavel niet laten zien, terwijl de slobeend de weg naar Kinderdijk steeds beter weet te vinden.

En wat te denken van de grauwe gans: hoewel jaarlijks duizenden eieren door het waterschap worden geschud, werden in 2018 toch nog ruim 1800 broedpaar geteld. Met respectievelijk 21 en 17 territoria deden ook de cetti’s zanger en bosrietzanger het goed in het recordwarme jaar 2018. Het aantal getelde nesten van purperreigers daalde van 196 in 2017 naar 142 een jaar later. Daarmee herbergt Kinderdijk nog altijd één van de grootste kolonies van Nederland.

Een nest purperreigers in de Overwaard.

Een nest purperreigers in de Overwaard.

Woudaapjes

Eén van de spannendste waarnemingen was die van eind juni. Toen is door meerdere bronnen melding gemaakt van baltsende woudaapjes, een kleine reigersoort die eerder die maand ook al iets verderop in de Alblasserwaard was opgedoken. Richard Slagboom over het belang van de tellingen: “De vrijwilligers van de Vogelwerkgroep hebben inmiddels een unieke reeks telgegevens verzameld. Gegevens die hard nodig zijn om in de toekomst de natuur in dit prachtige gebied effectiever te kunnen beschermen.”

Benieuwd naar alle cijfers? Check hier het Boezemverslag 2018.

De auteur

Einde van een tijdperk: De Molenhoek gesloopt

Einde van een tijdperk: De Molenhoek gesloopt

Lees meer
Bijzondere details blootgelegd in Museummolen Overwaard

Bijzondere details blootgelegd in Museummolen Overwaard

Lees meer
'Een goed begin, maar we zijn er nog niet'

'Een goed begin, maar we zijn er nog niet'

Lees meer
47ste editie van Kinderdijkse Verlichtingsweek

47ste editie van Kinderdijkse Verlichtingsweek

Lees meer
Nieuwe ontdekkingstocht bij Museummolen Blokweer

Nieuwe ontdekkingstocht bij Museummolen Blokweer

Lees meer
Prinses Beatrix opent nieuwe Bezoekerscentrum

Prinses Beatrix opent nieuwe Bezoekerscentrum

Lees meer
Extra afvaarten Waterbus naar Kinderdijk

Extra afvaarten Waterbus naar Kinderdijk

Lees meer
Egbert en Yvonne Rozendaal: gelukkig op twee molens

Egbert en Yvonne Rozendaal: gelukkig op twee molens

Lees meer
Zwoegende leerlingen in het nieuw gebouwde Natuurhuis

Zwoegende leerlingen in het nieuw gebouwde Natuurhuis

Lees meer
‘Mij gaat het om de natuurwaarden in Kinderdijk’

‘Mij gaat het om de natuurwaarden in Kinderdijk’

Lees meer