placeholder
22 maart 2019

Shuttledienst naar Werelderfgoed Kinderdijk

Voordat er verder gesproken wordt over de toekomst van Kinderdijk, moet de grootste overlast door de toenemende toeristenstroom opgelost zijn. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de ‘Verkenning gebiedsperspectief Kinderdijk’.

 

De gemeenten Alblasserdam en Molenlanden presenteren daarom een pakket maatregelen dat vanaf komende maand de verkeersveiligheid moet garanderen en de parkeeroverlast verder moet indammen. De afgelopen jaren zijn al meerdere stappen gezet om overlast tegen te gaan. De camperparkeerplaats in Alblasserdam is een succesnummer, net als de uit & instapzone voor bussen. In de drukke weekenden staat de parkeerplaats bij Royal IHC vaak tjokvol. Daarmee zijn echter niet alle problemen opgelost. Nieuwe maatregelen moeten daarom snel extra lucht geven.

 

De parkeerplaats bij IHC is in het weekend toegankelijk voor toeristen.

De parkeerplaats bij IHC is in het weekend toegankelijk voor toeristen.

Shuttledienst

Zo worden nog voor het nieuwe seizoen echt losbarst – vooruitlopend op een definitief transferium – tijdelijk extra parkeerplaatsen aangelegd in het Alblasserdamse Havengebied. Dat brengt het totaal aantal plekken daar op 120. Ook komen er zo’n 70 parkeerplaatsen beschikbaar aan de Vletstraat in Nieuw-Lekkerland. Bebording en een tekstkar verwijzen automobilisten naar deze parkeerterreinen. Om de afstand naar het molengebied te overbruggen, wordt een shuttledienst ingezet. Op doordeweekse dagen rijden die bussen vier keer per uur. Bezoekers mogen gratis instappen. De pilot start op 4 april. De tekstkarren worden op termijn vervangen door een dynamisch parkeerverwijzingssysteem waarmee het verkeer beter kan worden gespreid.

 

Jaarlijks genieten honderdduizenden mensen van de Kinderdijkse molens.

Jaarlijks genieten honderdduizenden mensen van de Kinderdijkse molens.

Participatietraject

Een aantal nog te nemen maatregelen voor de korte (tot 2020) en middellange termijn (tot 2022) is onderwerp van gesprek tijdens een participatietraject met bewoners en andere belanghebbenden. In april en mei schuiven wethouders Arjan Kraijo (Alblasserdam) en Arco Bikker (Molenlanden) aan bij een serie huiskamergesprekken. Die vormen de opmaat naar twee bewonersbijeenkomsten in juni. “We willen graag horen hoe onze inwoners de genomen maatregelen ervaren. Welke ideeën bedenken zij nog meer? En hoe zien zij de toekomst van Kinderdijk?”, zegt Bikker.

Toekomstbeeld

Dat is immers het doel van het gebiedsperspectief Kinderdijk: een duidelijk beeld schetsen van Kinderdijk en omgeving in 2030 en wat nodig is om die toekomst te realiseren. “Het gaat daarbij niet alleen om hoeveel toeristen het gebied aankan, maar ook om de bereikbaarheid van West-Alblasserwaard, het benutten van de economische potentie van het Werelderfgoed voor onze regio en het verbeteren van de natuur”, aldus Kraijo. De uitkomsten van het participatietraject worden meegenomen en verder uitgewerkt in een definitief gebiedsperspectief. Dat wordt naar verwachting nog dit najaar aan de raden van Alblasserdam en Molenlanden voorgelegd.

Het gebiedsperspectief moet de stip aan de horizon worden.

Het gebiedsperspectief moet de stip aan de horizon worden.

De gemeenten Alblasserdam en Molenlanden en de provincie Zuid-Holland werken al langere tijd aan een gebiedsperspectief waarin komt te staan hoe de toekomst van Kinderdijk en omgeving eruit komt te zien en wat daarvoor nodig is. Het idee achter het gebiedsperspectief was en is om alle inspanningen en uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, waterveiligheid, economie, bereikbaarheid, cultuurhistorie, natuur en toerisme met elkaar te verbinden.

De auteur

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk dicht tot en met 30 april

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk dicht tot en met 30 april

Lees meer
Museummolen Overwaard: 'Uniek project in molenwereld'

Museummolen Overwaard: 'Uniek project in molenwereld'

Lees meer
Aquarel van de perfecte momentopname

Aquarel van de perfecte momentopname

Lees meer
Volgende stap in herontwikkeling hoofdentree Werelderfgoed

Volgende stap in herontwikkeling hoofdentree Werelderfgoed

Lees meer
Meer betaald groepsbezoek aan Werelderfgoed Kinderdijk in 2019

Meer betaald groepsbezoek aan Werelderfgoed Kinderdijk in 2019

Lees meer
Kiel gelegd van nieuwe boot

Kiel gelegd van nieuwe boot

Lees meer
Vrijwilligers schenken cadeau aan Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Vrijwilligers schenken cadeau aan Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Lees meer
Online entreetickets kopen nog aantrekkelijker

Online entreetickets kopen nog aantrekkelijker

Lees meer
Erven museummolens rookvrij

Erven museummolens rookvrij

Lees meer
Gans Gijs vindt zijn plekje bij molenaar Bjӧrn

Gans Gijs vindt zijn plekje bij molenaar Bjӧrn

Lees meer