placeholder
29 november 2019

Onderzoek naar draagkracht Kinderdijk

De Katholieke Universiteit Leuven gaat onderzoek doen naar de draagkracht van Kinderdijk. Daaruit moet duidelijk worden hoeveel toeristen het Werelderfgoed en het dorp aan kunnen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door professor Jan van der Borg, in samenwerking met studenten van de KU Leuven. Professor Van der Borg ontwikkelde zelf een methode om te meten hoeveel toeristen een gebied kan hebben. Door het groeiend aantal toeristen ligt in Kinderdijk vooral grote druk op de infrastructuur en de leefomgeving. Bovendien ligt het Werelderfgoed in beschermd Natura 2000-gebied.

De uitkomsten van het onderzoek helpen betere keuzes te maken

De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam sturen in het Gebiedsperspectief, samen met onder meer de provincie Zuid-Holland en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, al op bezoekersstromen. Uitgangspunt daarbij is dat de dorpen in de omgeving zich in de luwte van het Werelderfgoed kunnen blijven ontwikkelen.

Beleid

De uitkomsten van het onderzoek helpen betere keuzes te maken en gerichte maatregelen te nemen. Betrouwbare feiten en cijfers over het toeristisch bezoek en de draagkracht, zijn beperkt voorhanden. Om effectief beleid te kunnen ontwikkelen, is dit wel nodig. Op die manier kan UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk ook in de toekomst toeristen kunnen blijven verwelkomen, zonder dat dit ten koste gaat van leefbaarheid en veiligheid.

Bezoekers bij Museummolen Nederwaard.

Bezoekers bij Museummolen Nederwaard.

Professor Van der Borg onderzoekt niet alleen de draagkracht van Kinderdijk. Ook voor de Zaanse Schans en Giethoorn gaan hij en zijn team het maximaal aantal toeristen berekenen. In het voorjaar van 2020 worden de eerste resultaten verwacht. De drie erfgoedlocaties werken samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in het project ‘hotspots’. Alle locaties zijn namelijk openbaar, liggen in een Natura2000-gebied en hebben last van het toenemend aantal toeristen. Door samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van kennisuitwisseling en betere metingen van bezoekersstromen, wordt het makkelijker grip te krijgen op toerisme en leefbaarheid.

Toerisme Top

Het project ‘hotspots’ sluit aan bij het ‘Perspectief 2030 – Bestemming Nederland’ dat het NBTC vorig jaar presenteerde tijdens de eerste Toerisme Top in Deventer. Hierin wordt gesteld dat de toekomst van toerisme vraagt om een andere benadering: geen bestemmingspromotie, maar bestemmingsmanagement.

(Bron: Nieuwsbrief Kinderdijk In Perspectief)

De auteur

Heropening UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk

Heropening UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk

Lees meer
Rabobank en Kinderdijk zetten  zich in voor duurzame voedselketen

Rabobank en Kinderdijk zetten zich in voor duurzame voedselketen

Lees meer
Peter-Jan van Steenbergen nieuwe directeur-bestuurder

Peter-Jan van Steenbergen nieuwe directeur-bestuurder

Lees meer
'Dit is super!'

'Dit is super!'

Lees meer
Gebroeders Hoek B.V.: trouwe sponsor van Werelderfgoed Kinderdijk

Gebroeders Hoek B.V.: trouwe sponsor van Werelderfgoed Kinderdijk

Lees meer
Nieuw hekwerk, maar naar authentiek ontwerp

Nieuw hekwerk, maar naar authentiek ontwerp

Lees meer
Uitbreiding toeristenparkeerplaats in Alblasserdam

Uitbreiding toeristenparkeerplaats in Alblasserdam

Lees meer
Kinderdijk Cottages op Vakantiepark Molenwaard

Kinderdijk Cottages op Vakantiepark Molenwaard

Lees meer
Lening van Restauratiefonds voor rijksmonumenten

Lening van Restauratiefonds voor rijksmonumenten

Lees meer
Het Wisboomgemaal in volle glorie als maquette

Het Wisboomgemaal in volle glorie als maquette

Lees meer