placeholder
31 maart 2020

Onderhoud cultureel erfgoed in acuut gevaar door coronacrisis

Het noodzakelijke onderhoud aan het cultureel erfgoed in Nederland komt in acuut gevaar door de coronacrisis. Het rijk moet zo snel mogelijk een overbruggings- en garantiefonds oprichten om de schade te beperken.

Daarvoor pleit directeur Cees van der Vlist van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). “Snelle actie is noodzakelijk, anders is de schade voor de gehele erfgoedsector niet te overzien.” Met zijn noodkreet sluit Van der Vlist aan bij de taskforce van de culturele sector. Die heeft het kabinet opgeroepen om met spoed een noodfonds op te richten.

Onvoldoende

Het generieke steunpakket van de overheid is voor UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk en andere erfgoederen onvoldoende. Van der Vlist: “Het onderhoud in Werelderfgoed Kinderdijk wordt bijna volledig betaald uit de inkomsten van het toerisme. Een inkomstenbron die door de coronacrisis geheel is opgedroogd. Een overbruggings- en garantiefonds stelt ons en de andere erfgoederen in Nederland in staat om het noodzakelijke onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. Het uitstellen van onderhoud aan onze molens is geen optie.” De SWEK heeft voor 2020 een bedrag van twee miljoen euro begroot voor onderhoud.

"Direct en indirect zorgt Werelderfgoed Kinderdijk voor honderden banen."

Rentmeester

Een overbruggings- en garantiefonds moet onherstelbare schade aan de erfgoedsector voorkomen. Van der Vlist wijst daarbij nadrukkelijk op de grote maatschappelijke functie van de erfgoederen. “Direct en indirect zorgt Werelderfgoed Kinderdijk voor honderden banen. Momenteel zijn er zo’n 225 vrijwilligers aan onze stichting verbonden. Extra ondersteuning is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de sector kan overleven en van waarde kan blijven voor leefbaarheid, educatie en economie in de samenleving. Overheid: toon u een goed rentmeester.”

De auteur