placeholder
15 november 2019

Klankbordgroep denkt mee over aanpak parkeeroverlast

Inwoners van Kinderdijk is gevraagd actief mee te denken over de aanpak van de parkeeroverlast. De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam formeren daarvoor een klankbordgroep. Opgeven kan tot en met woensdag 20 november.

Kinderdijkers die willen meedenken over de parkeermaatregelen kunnen zich opgeven bij Esther de Mik: esther.demik@jouwgemeente.nl. De klankbordgroep schuift twee keer aan voor overleg, voor het eerst op dinsdag 26 november. Met de klankbordgroep worden de praktische zaken en de voortgang van het proces besproken. Alle inwoners van Kinderdijk ontvingen afgelopen week een brief op de deurmat.

De dorpen moeten een prettige plek zijn om te wonen

Het terugdringen van de parkeeroverlast op drukke dagen is één van de eerste zaken die wordt opgepakt na vaststelling van het Gebiedsperspectief Kinderdijk, eind oktober door de gemeenteraden van Molenlanden en Alblasserdam. Eén van de uitgangspunten daarin is dorpen in de luwte. Daarmee wordt bedoeld dat Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam zich ondanks de forse groei van het toerisme, moeten kunnen blijven ontwikkelen als een prettige plek om te wonen.

Op drukke dagen is het dringen voor een plekje.

Op drukke dagen is het dringen voor een plekje.

Gratis

Met de invoering van een parkeerregeling verbetert de leefbaarheid in de dorpen. Parkeren blijft gratis voor bewoners, ondernemers, instellingen en hun gasten. In 2020 keert ook de dit jaar voor het eerst succesvol ingezette shuttledienst terug. In de drukke weken rijden er ook komend jaar weer busjes vanaf parkeerplaatsen in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland naar het molencomplex.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Kinderdijk en het gebiedsperspectief? Meld u aan voor de nieuwsbrief op de website kinderdijkinperspectief. 

De auteur