placeholder
7 oktober 2021

Zuivelfabriek De Graafstroom hoofdsponsor van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk.

Afgelopen week vond de ondertekening van het nieuwe sponsorcontract voor de komende vijf jaar plaats. Zuivelfabriek De Graafstroom en Werelderfgoed Kinderdijk delen de passie voor de polder en authenticiteit.

“Vanuit onze duurzaamheidsgedachte vinden wij het belangrijk dat het unieke karakter van het landschap behouden blijft. Daarom zijn wij opnieuw sponsor van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Vanuit onze gedeelde lokale wortels steunen wij UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk recht vanuit het Groene Hart!” zegt directeur Raymond Noordermeer van Zuivelfabriek De Graafstroom. Hij ondertekende samen met Peter-Jan van Steenbergen, directeur Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, deze mooie overeenkomst.

Zuivelfabriek de Graafstroom

In het Zuid-Hollandse Bleskensgraaf staat sinds 1908 Zuivelfabriek De Graafstroom. Hier worden kazen met veel zorg, passie en liefde bereid met de melk van koeien uit het Groene Hart en omstreken; kaas uit het hart! In het Groene Hart vormen de molens, samen met de koeien in de weilanden een onmisbaar onderdeel van het unieke landschap.

Duurzaam beheer en behoud van de polder

In ons veenweidelandschap is de waterhuishouding nog even actueel als voorheen. De waterhuishouding speelt namelijk ook een belangrijke rol in het tegengaan van bodemdaling. Zuivelfabriek De Graafstroom is één van de initiatiefnemers van het Groene Cirkel-project “Kaas en bodemdaling” dat met peilgestuurde waterdrainage bodemdaling in het Groene Hart probeert tegen te gaan. Het duurzaam beheer en behoud van de polder is dus een thema wat UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk en Zuivelfabriek De Graafstroom onlosmakelijk verbindt.

De auteur