placeholder
29 oktober 2019

Gemeenteraden stemmen in met Gebiedsperspectief Kinderdijk

Gisteravond stemden de gemeenteraden van Molenlanden en Alblasserdam in met het Gebiedsperspectief Kinderdijk. Met dit besluit stellen de raden concrete doelen, kaders en uitgangspunten vast om zo grip te krijgen en te houden op de toekomst van het Werelderfgoed en de directe omgeving daarvan.

“De vaststelling van het Gebiedsperspectief is een belangrijke mijlpaal”, zegt Arjan Kraijo, wethouder gemeente Alblasserdam. “Een ambitieuze maar ook noodzakelijke stap om de toekomstige groei van het binnenlandse en internationale toerisme op te vangen en om ervoor te zorgen dat het Werelderfgoed voor ons nageslacht behouden blijft en de dorpen leefbaar.”

De vaststelling van het Gebiedsperspectief is een mijlpaal

Arco Bikker, wethouder gemeente Molenlanden, vult aan: “Met het Gebiedsperspectief is Kinderdijk het eerste Werelderfgoed in Nederland dat al doet wat recent door de Raad voor leefomgeving en infrastructuur aan de rijksoverheid is geadviseerd. Namelijk: regie nemen en zorgen dat het Werelderfgoed en de directe omgeving, ook bij een toename van het toerisme, een prettige plek blijft om te wonen en werken. Ik kijk er naar uit om met alle betrokkenen hier de komende tijd verder mee aan de slag te gaan.”

Directeur Cees van der Vlist van de SWEK: “We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een toekomstbestendig Kinderdijk.”

Directeur Cees van der Vlist van de SWEK: “We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een toekomstbestendig Kinderdijk.”

Luwte

De kern van het Gebiedsperspectief Kinderdijk is dat de dorpen Kinderdijk, Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland zich in de luwte van de toeristenstroom moeten kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast moet er optimale grip komen op alle bezoekersstromen en gaan samenwerkende partijen nieuwe afspraken maken om te komen tot een vorm van samen-besturen, organiseren én financieren waarmee de ambitie en doelen worden waargemaakt. De bewonerscommissie van de molenaars/molenbewoners geeft aan: “Wij als molenaars/bewoners zijn blij dat wij door beide gemeenten gehoord en uitgenodigd zijn te participeren in dit nieuwe gebiedsperspectief. Wij zien ons gezamenlijk belang goed beschreven. Wij kijken vooral uit naar de totstandkoming van een betere governance structuur.”

Wij zien ons gezamenlijk belang goed beschreven

Het Gebiedsperspectief is gemaakt in opdracht van de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam en de Provincie Zuid Holland. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Waterschap Rivierenland, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgebied en met inbreng van de molenbewoners en inwoners van Kinderdijk en omgeving. “We zijn blij dat het onder leiding van de twee gemeenten gelukt is om zo veel partijen een gezamenlijke visie voor Kinderdijk te laten ontwikkelen”, vindt directeur Cees van der Vlist van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. “We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een toekomstbestendig Kinderdijk.”

Het Gebiedsperspectief en bijbehorende advies van de stuurgroep is te lezen op: www.kinderdijkinperspectief.nl

De dit jaar in gebruik genomen ingang voor groepen.

De dit jaar in gebruik genomen ingang voor groepen.

De auteur