placeholder
11 september 2018

Campagne om drones uit Kinderdijk te weren

No drone! Het is de boodschap van de bewustwordingscampagne die vandaag wordt gelanceerd. Doel is het (verder) terugdringen van het aantal dronevluchten in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk.

De bewustwordingscampagne is een initiatief van de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam. In Werelderfgoed Kinderdijk wordt bezoekers met borden en stickers duidelijk gemaakt dat de vliegende camera’s niet gewenst zijn in het molengebied. Drones zijn de laatste jaren steeds populairder. Ook in het fotogenieke Kinderdijk zoemen ze met regelmaat rond de molens.

Drones boven de molens zijn een grote bron van ergernis.

Drones boven de molens zijn een grote bron van ergernis.

Vaak realiseren dronebezitters zich niet dat de molens bewoond zijn en hun vliegende camera’s storend zijn. Bewoners ageren al sinds vorig jaar tegen de overlast en aantasting van hun privacy. De campagne moet de bezoekers van Werelderfgoed Kinderdijk, onder andere via borden en sociale media, duidelijk maken welke impact de drones hebben op het dagelijks leven en de privacy van de bewoners.

Vaak realiseren drone-bezitters zich niet dat de molens bewoond zijn

Dronepiloten kunnen op dit moment beboet worden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Molenwaard, wanneer zij aantoonbaar overlast veroorzaken en ter plaatse betrapt worden. Het Werelderfgoed ligt bovendien in een Natura2000-gebied, waar niet zomaar gevlogen mag worden met een drone. Politie en boa’s hebben het toezicht op het gebruik van drones in het molengebied inmiddels opgeschroefd. Ook de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) reageert actief op meldingen van overlast.

De bewustwordingscampagne is een initiatief van Molenwaard en Alblasserdam.

De bewustwordingscampagne is een initiatief van Molenwaard en Alblasserdam.

Landelijk regelgeving

Hoewel de gemeenten dus wel mogelijkheden hebben om op te treden tegen dronegebruikers die overlast veroorzaken, biedt zowel de lokale als landelijke wetgeving nu nog onvoldoende ruimte om drones in zijn geheel uit Werelderfgoed Kinderdijk te weren. Daarom heeft de gemeente Molenwaard de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Justitie en Veiligheid afgelopen mei gevraagd te onderzoeken of de huidige regelgeving rondom het gebruik van drones aangepast kan worden. De ministeries hebben toegezegd bij de invoering van de Europese Verordening Drones ook privacy en openbare orde en veiligheid mee te nemen bij het opstellen van de Nederlandse regelgeving. Tot nu toe werd met name gekeken naar de veiligheid in relatie tot de luchtvaart. Binnen twee jaar moet hier meer duidelijkheid over zijn.

De auteur

'We zorgen ervoor dat onze molens en erven tiptop in orde zijn'

'We zorgen ervoor dat onze molens en erven tiptop in orde zijn'

Lees meer
André Borgdorff nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

André Borgdorff nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Lees meer
'Ik mis ons personeel en vrijwilligers, de gasten, de bedrijvigheid'

'Ik mis ons personeel en vrijwilligers, de gasten, de bedrijvigheid'

Lees meer
Onderhoud cultureel erfgoed  in acuut gevaar door coronacrisis

Onderhoud cultureel erfgoed in acuut gevaar door coronacrisis

Lees meer
Museummolen Overwaard: 'Uniek project in molenwereld'

Museummolen Overwaard: 'Uniek project in molenwereld'

Lees meer
Aquarel van de perfecte momentopname

Aquarel van de perfecte momentopname

Lees meer
Volgende stap in herontwikkeling hoofdentree Werelderfgoed

Volgende stap in herontwikkeling hoofdentree Werelderfgoed

Lees meer
Meer betaald groepsbezoek aan Werelderfgoed Kinderdijk in 2019

Meer betaald groepsbezoek aan Werelderfgoed Kinderdijk in 2019

Lees meer
Kiel gelegd van nieuwe boot

Kiel gelegd van nieuwe boot

Lees meer
Vrijwilligers schenken cadeau aan Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Vrijwilligers schenken cadeau aan Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Lees meer