placeholder
4 juni 2019

Bijeenkomst over herziening peilbesluit Achterwaterschap

Waterschap Rivierenland wil in de toekomst het waterpeil in het Achterwaterschap met 15 centimeter verlagen. Woensdag 12 juni staat er in het J.U. Smitgemaal in Kinderdijk een informatiemiddag/avond op het programma, van 15.00 tot 19.00 uur.

Zonder extra maatregelen zou het verlagen van het waterpeil in het Achterwaterschap, dat loopt van Groot-Ammers tot in Kinderdijk, tot gevolg hebben dat de acht molens van de Overwaard in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk minder vaak kunnen malen. Het waterschap heeft daarom, ten behoeve van de molens, een voorstel gedaan voor twee mogelijke maatregelen die het negatieve effect op de molens mitigeren. Na de terinzagelegging zal door het waterschap op basis van de inspraakreacties een keuze worden gemaakt voor één of een combinatie van de twee maatregelen.

Waarschijnlijk is een kleine aanpassing nodig in de acht Overwaard-molens.

Waarschijnlijk is een kleine aanpassing nodig in de acht Overwaard-molens.

Woensdag 12 juni organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst over de herziening peilbesluit. Belangstellenden zijn welkom op het J.U. Smitgemaal in Kinderdijk, tussen 15.00 en 19.00 uur. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland zal het peilbesluit Alblasserwaard op 27 september 2019 vaststellen. Eventuele wijzigingen op basis van de zienswijzen worden verwerkt in dit besluit.

Waterveiligheid

De peilverlaging is een van de watersysteemmaatregelen binnen het gebiedsprogramma A5H en heeft als doel om wateroverlast door onder meer klimaatverandering te voorkomen en de regionale waterveiligheid te waarborgen. Verlaging van het boezempeil met 15 cm is nodig, omdat het G.N. Kokgemaal in Kinderdijk en daarmee het Achterwaterschap na 2025 ook de Nederwaard moet bemalen. Om het Achterwaterschap met de Lage boezem van de Nederwaard te verbinden, is een opening in de Middelkade nodig. Het peil van het Achterwaterschap dient verlaagd te worden naar het peil van de Nederwaard. Door een peilverlaging van het Achterwaterschap hoeven minder kades versterkt te worden. Een gedeelte van de kades van het Achterwaterschap zijn namelijk afgekeurd op hoogte.

Het G.N. Kokgemaal bemaalt in de toekomst ook de Nederwaard.

Het G.N. Kokgemaal bemaalt in de toekomst ook de Nederwaard.

2025

Het nieuwe peil op het Achterwaterschap treedt pas in werking op het moment dat de andere maatregelen in het hoofdwatersysteem van de Alblasserwaard zijn gerealiseerd. Te weten: een of twee nieuwe gemalen voor de nieuwe Overwaard, een afsluitmiddel in het Achterwaterschap en een opening in de Middelkade. Dit zal naar verwachting pas na 2025 geval zijn. Het besluit over een of twee gemalen wordt in juni 2019 door het Algemeen Bestuur genomen.

Het ontwerp-wijzigingsbesluit Alblasserwaard staat vanaf 6 juni 2019 gepubliceerd in het Waterschapsblad van Overheid.nl. Zienswijzen zijn mogelijk gedurende de ter inzage periode van 7 juni tot en met 18 juli 2019.

(Bron Waterschap Rivierenland)

De auteur

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk dicht tot en met 30 april

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk dicht tot en met 30 april

Lees meer
Museummolen Overwaard: 'Uniek project in molenwereld'

Museummolen Overwaard: 'Uniek project in molenwereld'

Lees meer
Aquarel van de perfecte momentopname

Aquarel van de perfecte momentopname

Lees meer
Volgende stap in herontwikkeling hoofdentree Werelderfgoed

Volgende stap in herontwikkeling hoofdentree Werelderfgoed

Lees meer
Meer betaald groepsbezoek aan Werelderfgoed Kinderdijk in 2019

Meer betaald groepsbezoek aan Werelderfgoed Kinderdijk in 2019

Lees meer
Kiel gelegd van nieuwe boot

Kiel gelegd van nieuwe boot

Lees meer
Vrijwilligers schenken cadeau aan Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Vrijwilligers schenken cadeau aan Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Lees meer
Online entreetickets kopen nog aantrekkelijker

Online entreetickets kopen nog aantrekkelijker

Lees meer
Erven museummolens rookvrij

Erven museummolens rookvrij

Lees meer
Gans Gijs vindt zijn plekje bij molenaar Bjӧrn

Gans Gijs vindt zijn plekje bij molenaar Bjӧrn

Lees meer